Skip links

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราค่ะ

สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ ฟ้า ช่วยเหลือคะ


ทำไมต้องเรียนกับเรา

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ

โลกความจริง คือ สิ่งที่อยู่ในใจของเรา

รูปแบบการเรียน

การเรียนทั้ง 7 ประเภทของเรา เน้นทักษะที่แตกต่างกันให้ตรงตามผู้เรียน Skills B-Yond พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจสมัครคอร์สเรียน รูปแบบการเรียนมีทั้งแบบ 6 เดือน เรียนสดสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง แบบ 2 เดือน เรียนสดวันละ 1 ชั่วโมง และ แบบรวบรัด (Fast Track) เพียง 30 วัน เรียนสดวันละ 1 ชั่วโมง

โปรแกรมสำหรับนักเรียน

เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ ทั้งการฟังและการสื่อสารที่ดี พร้อมทักษะการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การบริหารเวลา การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน

school
university students

โปรแกรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

เน้นในเรื่องของความสามารถด้านการสื่อสาร การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเฉพาะสำหรับนักนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรามุ่งเน้นในด้านทักษะส่วนตัวและวิชาชีพ เช่น ทักษะการสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการนำเสนอ การสร้างสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม การบริหารการเงิน รวมไปถึงทักษะด้านการบริหารอื่นๆ

โปรแกรมสำหรับนักศึกษาเฉพาะทาง

เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาในอังกฤษเฉพาะทางสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา (โท) และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เอก) อีกทั้งในด้านทักษะส่วนตัว และวิชาชีพ เช่น ทักษะการสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ ทักษะการนำเสนอ การสร้างสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม การบริหารการเงิน รวมไปถึงทักษะด้านการบริหารอื่นๆ

Degree
working class

โปรแกรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างทั่วไป

เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ ในสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที รูปแบบการเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น เรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องอย่างง่ายดายและรวดเร็ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำพ้องเสียง  เรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความมั่นใจทั้งการพูดภาษาอังกฤษที่ทำงานและในที่สาธารณะ

โปรแกรมสำหรับพนักงานออฟฟิศ

เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง นำเสนองาน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ที่สาธารณะ การให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ และรวมไปถึงทักษะด้านการเขียนที่เกี่ยวกับการส่ง และตอบกลับอีเมล การใช้โปรแกรมใน สำนักงาน  เช่น  Office Correspondence, MS Office, Soft Skills, Office Management Skills etc

Self Employed

โปรแกรมสำหรับเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เน้นในเรื่องของทักษะการพูด (การพูดในที่สาธารณะ การใช้คำพูดเพื่อการสื่อสาร ทักษะการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการเจรจา การบริหารลูกค้า การรับมือลูกค้า การนำเสนอ  และการบริหารเรื่องร้องเรียน)  การฟัง การอ่านและเขียน (มารยาทในการเขียนอีเมลธุรกิจ  การสร้างสัมพันธ์ในทีม  การบริหาร ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ  ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการประชุม  การบริหารเวลา การบริหารโครงการ)

โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร

เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการทำงานร่วมกับบริษัทนานาชาติ หรือติดต่อสื่อสารในการเจรจาธุรกิจระดับประเทศ โดยใช้ทักษะการพูด (การใช้คำพูดเพื่อการสื่อสาร ทักษะการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการเจรจา การบริหารลูกค้า การรับมือลูกค้า การนำเสนอ  และการบริหารเรื่องร้องเรียน)  การฟัง การอ่านและเขียน (มารยาทในการเขียนอีเมลธุรกิจ  การสร้างสัมพันธ์ในทีม  การบริหาร  ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการประชุม  การบริหารเวลา การบริหารโครงการ)

corporate
translation

บริการแปลภาษา

การทำธุรกิจในปัจจุบันย่อมเกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งในและต่างประเทศโดยตรง ดังนั้น การจัดทำฉลากสินค้า หรือรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึง ฉลากของสินค้าไม่เพียงแค่ถูกออกแบบสำหรับภาษาไทยเท่านั้น การทำฉลากหรือชื่อภาษาอังกฤษควบคู่ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทางเรามีบริการการแปลข้อมูลสินค้า ฉลาก หรือผลิตภัณฑ์จากนักแปลมืออาชีพ ราคาย่อมเยา สามารถติดต่อ SKILLS B-YOND ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือต่อสายโดยตรงตามเบอร์โทรด้านล่าง เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Course “BE YOU ” โปรแกรมพิเศษเพื่อการหาคู่เดทต่างชาติ

เน้นการเรียนรู้เรื่องความแตกต่างด้านวัฒนะธรรมไทยและต่างชาติ,
เรียนรู้ลักษณะนิสัย, เทคนิคการสื่อสารกับชาวต่างชาติให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นต้น
เมื่อจบคอร์ส ยังสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษของเรา มีที่ปรึกษา
คอยแนะนำและช่วยให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง

SKILLS B-YOND ให้อะไรกับผู้เรียน?

“การเรียนภาษาอย่างได้ประโยชน์สูงสุด คือ การนำไปใช้จริงมากกว่าการท่องจำ”
1

ขี้อาย และกลัวความผิดพลาด

สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษจากครูผู้สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าที่เอาชนะความกลัว  ความผิดพลาด และสามารถต่อยอดไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีเวลา
2

ไม่มีเวลา

อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำงานประจำ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 15 นาทีต่อวัน หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก  แต่ได้ประสิทธิภาพเท่ากับเรียนหลายชั่วโมง

Fear 3
3

วิธีการสอนไม่น่าสนใจ

การเรียนในห้องเรียนทั่วไปอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อเพราะสื่อการสอนไม่ดึงดูด ที่ SB เรามีวิธีการสอนที่แตกต่าง เน้นกิจกรรมมากกว่าการท่องจำ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นกับผู้สอนระหว่างเรียน

fear 4
4

ราคาที่ไม่สามารถเอื้อมถึง

เรื่องการชำระเงินเป็นเรื่องสุดท้ายที่ SB คำนึงถึง เรามุ่งเน้นการเรียน และความสำเร็จของตัวผู้เรียนก่อนเสมอ ผู้เรียนสามารถเลือกชำระเงินได้หลังจบคอร์ส หรือระหว่างเรียน

คำรับรอง

 

จากผู้เรียนของเรา

เรามีความยินดีให้ความรู้แก่คนไทยทุกคน ทุกชนชั้นที่สนใจ โดยไม่เกี่ยงเรื่องฐานะ หรืออาชีพ

ตั้งแต่ลูกจ้างรายวัน ไปจนถึงพนักงานบริษัทชั้นนำกว่า 500 แห่ง

ความกลัวที่ทำให้คุณไม่กล้าเรียนภาษาอังกฤษ?

SKILLS B-YOND ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า ESL (English as a Second Language) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาศักยภาพในแวดล้อมที่ ไร้ความกดดัน ผ่อนคลาย สนุกสนาน เรามุ่งเน้นให้ทุกคนมีความมั่นใจและไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษ ตอนนี้คุณสามารถบอกเราได้หรือยังว่าอะไรคือความกลัวของคุณในการเรียนภาษาอังกฤษ

มอบประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ด้วยพื้นฐานระบบการเรียน Online 100% จึง ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพราะจะมีเพียง คุณ & ผู้สอน ในหลักสูตรของเรา เท่านั้น

ใช้เวลา 15 นาทีต่อวันเท่านั้น กับบทเรียนพื้นฐานในแต่ละสัปดาห์ เพียงเท่านี้ ก็เตรียมพบกับ ประสบการณ์ที่แสนมหัศจรรย์ได้เลย

 

ไม่ต้องฝึกอบรม ไม่เสียเวลาเดินทาง เราให้คุณเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายในแบบของคุณเอง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

แน่นอน เมื่อจบหลักสูตร คุณสามารถเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมผู้เรียนกับเรา มี ที่ปรึกษา คอยแนะนำและ ช่วยให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ได้อย่างต่อเนื่อง

 

ถ้าอยากเติบโตและประสบความสำเร็จ คุณต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ท โซน มีความกระหายอยากรู้ตลอดเวลา

ความจริงแล้ว การกระทำและ อุปนิสัย คือตัวตัดสินอนาคตของเรา ดังนั้นโชคชะตา และอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็สุดแล้วแต่คุณ

และหากคุณยังใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ท โซน ที่เรียบง่าย และสะดวกสบายแบบเดิมๆ ก็จะทำให้คุณไม่เกิดการพัฒนาเพราะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเอง

 

 

เราอยากให้คุณลองนึกถึงวันแย่ๆที่คุณคิดว่าคงไม่สามารถผ่านมันไปได้

แต่คุณก็ยังผ่านวันเหล่านั้นมาได้ เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าจะมีเรื่องให้ต้องเผชิญอีกมากมายเพียงใด คุณก็จะสามารถเอาชนะและผ่านไปได้อย่างง่ายดาย

เมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าโลกของคุณกำลังพังทลายลง ให้คุณนึกถึงความแข็งแกร่งที่อยู่ในตัวคุณว่ามีมากมายเพีงใด เพราะคุณได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมากมายมาได้ ก็เพียงเพื่อต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป… เริ่ม เดินหน้า .. กล้า ตัดสินใจ, เลือกทางเดิน ให้ตัวคุณซะตั้งแต่ตอนนี้

 

 

Skills B-Yond จะคอยอยู่เคียงข้างจนวันที่คุณ ประสบความสำเร็จ เมื่อคุณพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเรา

หากคุณกำลังมีความกังวลหรือมีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม แต่คุณไม่อยากพลาดโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ เรารอให้คำปรึกษาแก่คุณทุกเมื่อเพื่อหาทางออกไปพร้อมกัน

 

 

 

 

90% ของชีวิต เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ที่เหลืออีกเพียง 10% นั้น คือ ผลลัพธ์ที่จะตามมา

จงเชื่อว่าคุณมีพลังวิเศษ และ อำนาจของการเลือกสรร อยู่ในตัวเอง

เมื่ออยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ คุณจะต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ

เริ่มต้นวันนี้เพื่อเป็นคุณที่ดีกว่าเดิม ลงทะเบียนและสมัครเลย

 https://www.skillsbyond.com/wp-content/uploads/2020/07/QR-CODE.jpg

LINE :- @skills-byond

Mobile Number :-  +66 091 817 8076

Email Id :- info@skillsbyond.com

SKILLS B-YOND ตอบโจทย์คุณด้วย 3 เหตุผลหลักดังนี้

ให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นหน้าที่ของ SKLLS B-YOND เพราะนอกจากบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเองของครูผู้สอน นักเรียนในคลาสจะได้รับความรู้เฉพาะด้านที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเรียนกับ Skills B-Yond?

  ราคาย่อมเยาเป็นกันเองเรียนแบบสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้

อีกหนึ่งปัจจัยที่ใครหลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญ ก็คือ การมองหาเพื่อน หรือคนพิเศษที่เป็นชาวต่างชาติ  แต่ทว่าอุปสรรคของคุณ คือ “ภาษา”  คุณก็ควรที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณให้ดีในขั้นที่คุณสามารถเจรจา ต่อรอง หรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงอนาคต

 

ในปัจจุบัน การทำงานกับผู้คนจากต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เป็นหนึ่งในความท้าทายขององค์กรไทยที่ควรรับมือ นั่นคือการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษกับบุคคลที่เป็นเจ้านาย หรือเพื่อร่วมองค์กรเป็นหลัก ดังนั้น หากคุณมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถเข้าใจความต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้ คุณก็จะไม่พลาดโอกาส หรือตำแหน่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน

 

ไม่เพียงแค่ทักษะการอ่าน หรือเขียนที่มีความสำคัญ แต่ทักษะการพูดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะทักษะการพูดเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของ เจรจา หรือต่อรองเพื่อผลประโยชน์ในการทำงาน เพราะฉะนั้น หากคุณมีทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คุณก็จะสามารถสื่อสารได้โดยไม่มีความวิตกกังวลและไม่ต้องกลัวความผิดพลาด

 

couples

แนวทางที่ชาญฉลาด

และมีประสิทธิภาพ

เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ

& การพัฒนาตนเอง

อย่าปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องเงินหรือสังคมมาฉุดรั้งคุณ! ตัดสินใจสร้างตัวเองและเติบโตเป็นมืออาชีพในเวทีโลก                                                                                                        เราทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก รวดเร็ว และง่ายดาย!

Skills B-Yond - Invest in You
พูดคุยกับเรา

ฟ้า จะช่วยตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณค่ะ

SKILLS B-YOND

SKILLS B-YOND – ข้อมูลติดต่อ

Contact Details :- Velocita Co., Ltd. 1621 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000

Contact Number :-  +66 (0)918 1780 76

Email Id:- info@skillsbyond.com

Facebook :-www.facebook.com/skillsbyond

Line Id:- @skills-byond