Skip links

ทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ: การเขียน & ไวยากรณ์ ธุรกิจ

ทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ: การเขียน & ไวยากรณ์ ธุรกิจ

฿3,499.00

Description

การสื่อสาร, การเขียนเชิงธุรกิจ, ไวยากรณ์ทางธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, อีเมล, การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ระยะเวลา 10 วัน / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน รวม 15 ชั่วโมง

หัวข้อการเรียน:

  • ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงธุรกิจ
  • การเขียนเชิงธุรกิจ
  • เทคนิคการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
  • การสื่อสารทางโทรศัพท์และวิดิโอ
  • การสื่อสารผ่านข้อความ
  • การจัดการความขัดแย้ง
  • การประชุมให้มีประสิทธิภาพ
  • การปฏิบัติตัวอย่างมืออาชีพ

คำอธิบาย:

พัฒนาการเขียนเชิงธุรกิจ, สื่อสารกับหัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน ได้อย่างมืออาชีพตลอดไปชีวิตการทำงาน

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ:

หลักสูตรนี้เน้นการเขียนเชิงธุรกิจโดยการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง หากคุณต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และเพื่อนร่วมงานด้วยอีเมล สิ่งหนึ่งที่อาจะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพในการทำงานนั่นก็คือ ไวยากรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากจบบทแรกของหลักสูตร คุณจะเข้าใจกฎและโครงสร้างไวยากรณ์ที่จะช่วยให้คุณเขียนได้ถูกต้องอย่างมืออาชีพและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเขียนได้อีกหลากหลาย เช่น การเขียนบันทึก, เขียนข้อความ, เขียนอีเมลถึงผู้บริหาร, เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

สำหรับพนักงาน, เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ