Skip links

ทักษะการสื่อสารสําหรับพนักงานต้อนรับในโรงแรม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (10 ชั่วโมง / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน)

ทักษะการสื่อสารสําหรับพนักงานต้อนรับในโรงแรม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (10 ชั่วโมง / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน)

฿2,499.00

Description

ทักษะการสื่อสารสําหรับพนักงานต้อนรับในโรงแรม

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (10 ชั่วโมง / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน) 2,499 บาท

หัวข้อการเรียน:

 • ทักษะการสื่อสารสำหรับพนักงานต้อนรับ
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
 • สิ่งที่ ควร และ ไม่ควร ปฏิบัติกับลูกค้า
 • การสื่อการสำหรับการเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม
 • สื่อสารกับลูกค้าในโรงแรมอย่างมั่นใจ

คำอธิบาย:

ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบริการและเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับสูงสุด ไม่เพียงทักษะการสื่อสาร แต่รวมถึงทักษะทางภาษา เข้าใจความต้องการลูกค้า เข้าใจทั้งภาษาพูดและภาษากาย

ลูกค้าย่อมมีหลากหลายประเภทและมาจากต่างวัฒนธรรม ดังนั้นการสื่อสารกับลูกค้าอาจเป็นเรื่องยาก ในหลักสูตรนี้เรามีเคล็ดลับเพื่อพัฒนาการบริการในฐานะผู้ต้อนรับลูกค้าในโรงแรมให้เป็นเลิศ และจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารที่ดีกับลูกค้าของคุณ

ทักษะการสื่อสาร ประกอบไปด้วย:

 • การกล่าวต้อนรับลูกค้าและเพื่อเช็คอินเข้าพักในโรงแรม
 • การจัดการความต้องการของลูกค้า
 • การเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 • สิ่งที่ ควร และ ไม่ควร สื่อสารกับลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานบริการส่วนหน้า
 • พนักงานบริการลูกค้า