Skip links

ผู้จัดการใหม่: พื้นฐานและการเป็นผู้นำที่ดี

ผู้จัดการใหม่: พื้นฐานและการเป็นผู้นำที่ดี

฿8,499.00

Description

เปลี่ยนจากความลังเล, สับสนในการทำงาน ไปสู่ ความมั่นใจ และ มีทักษะในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 10 วัน / 1.5 ชั่วโมง ต่อ วัน รวม 15 ชั่วโมง

หัวข้อการเรียน:

 • เรียนรู้ 94 วันแรกกับการเป็นผู้จัดการที่ละขั้นตอน
 • เรียนรู้สื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา
 • ให้และรับคำติชมในแง่ของการพัฒนา
 • เรียนรู้ขั้นตอนและการพัฒนาทีมในแต่ละระยะ
 • ปรับพฤติกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมในแต่ละระยะ
 • เข้าใจความจำเป็นและการใช้ลักษะความเป็นผู้นำที่แตกต่างกัน
 • กําหนดแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสําหรับพฤติกรรมของทีม
 • แยกแยะความแตกต่างระหว่างการจัดการและความเป็นผู้นํา
 • เข้าใจและจัดการความขัดแย้ง
 • อธิบายความคาดหวังและแนวทางการทำงานที่สำคัญของทีม
 • เข้าใจค่านิยมมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และความเป็นผู้นําอย่างไร
 • สะท้อนของการทำงานและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและทีม
 • กระตุ้นบุคากรและทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในการทํางานเพื่อประสบความสําเร็จ
 • เป็นเลิศในบทบาทการจัดการด้วยอุปสงค์และความคาดหวังที่เป็นหนึ่งเดียว
 • วางแผนการทำงานของทีม
 • ให้ความรู้เพื่อนร่วมงานเพื่อผลการทำงาน, ความเป็นอยู่ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย:

เรียนรู้แนวคิดพื้นฐาน, เครื่องมือ และทักษะที่เพื่อประสบความสําเร็จในฐานะผู้จัดการ เรียนรู้วิธีการสร้างและนําทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับ 94 วันแรกในตำแหน่งผู้จัดการ
 • เรียนรู้การสื่อสารที่ชัดเจนและการให้คำติชม
 • เข้าใจและใช้พลังของทีมขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • จัดการความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างแรงจูงใจของทีมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้วิธีการจัดการอุปสงค์และความคาดหวังที่ดีที่สุดในบทบาทการจัดการ
 • เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ เช่นการวางแผนการดําเนินงานของทีม, การมอบหมายงาน และการสอนงานในทีม

ความรู้และทักษะด้านการจัดการแบบประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน:

หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากผู้จัดการที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์กว่า 25 ปี จากทั่วทุกมุมโลก ผู้จัดการและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต่างเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำ

ภาพรวมเนื้อหา:

ทฤษฎีและตัวอย่างเชิงปฏิบัติ ทั้งหมด 16 ส่วน ที่ประกอบไปด้วยเคล็ดลับและเทคนิคมากมาย รวมทั้งแบบทดสอบในตอนท้ายของแต่ละส่วนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลัก สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทของผู้จัดการและประสบความสำเร็จได้ทันที

ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น, ให้และรับคำติชมและจัดการความขัดแย้งได้, เข้าใจการทำงานของทีมและสามารถปรับความเป็นผู้นําของคุณให้เข้ากับระยะการพัฒนาในทีมได้แบบประหยัดเวลา, สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม, สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการจัดการความท้าทายกับบทบาทที่ได้รับ นอกจากนั้น ยังสามารถวางแผนและดำเนินงานของตนเองและของทีมไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • สำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการในอนาคต, เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือดำรงตำแหน่งผู้จัดการมาแล้ว 1-2 ปี
 • สำหรับนักพัฒนา, นักออกแบบ และอื่นๆ ซึ่งไม่จำกัดอุตสาหกรรม หรือ อาชีพ
 • ไม่ต้องมีความรู้ด้านผู้นำ หรือ การจัดการมาก่อน