Skip links

฿25,199.00฿36,000.00

ส่วนลดพิเศษช่วงโควิด

จำนวนจำกัด

2 เดือนจาก 36,000 / – บาทเหลือ 18,499 / – บาทและ
ผ่อนชำระ 10 เดือนๆละ 1,849 บาท
4 เดือนจาก 27,840 / – บาทเหลือ 15,599 / – บาท
ผ่อนชำระ 10 เดือนๆละ 1,559 บาท

 

Clear
SKU: N/A

Description

เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง นำเสนองาน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ที่สาธารณะ การให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ และรวมไปถึงทักษะด้านการเขียนที่เกี่ยวกับการส่ง และตอบกลับอีเมล การใช้โปรแกรมใน สำนักงาน  เช่น  Office Correspondence, MS Office, Soft Skills, Office Management Skills etc

Additional information

ระยะเวลา

2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 8 เดือน

วันที่ต้องการ

จันทร์ – ศุกร์, เสาร์ – อาทิตย์