แบบฟอร์มลงทะเบียน

กรอกใบสมัคร และคลิก ส่ง

รอรับการยืนยันและข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์/ไลน์

Progress

กรอกข้อมูลด้านล่าง

คุณคาดหวังอย่างไร หรือ มีเป้าหมายอะไรที่ต้องการประสบความสำเร็จหลังจากการเรียนภาษาอังกฤษครั้งนี้ ?

  • กรุณาเขียนคำตอบของคุณ

ความท้าทายในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณคืออะไร

  • กรุณาเขียนคำตอบของคุณ

คุณสนใจเข้าร่วมกลุ่มฝึกภาษาอังกฤษหลังจบคอร์สเพื่อฝึกภาษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่

  • กรุณาเขียนคำตอบของคุณ

ให้คะแนนทักษะที่คุณต้องการพัฒนามากที่สุด 1 – 5 (5 คือ สูงที่สุด)


ฟัง

ให้คะแนนทักษะที่คุณต้องการพัฒนามากที่สุด 1 – 5 (5 คือ สูงที่สุด)


พูด

ให้คะแนนทักษะที่คุณต้องการพัฒนามากที่สุด 1 – 5 (5 คือ สูงที่สุด)


อ่าน

ให้คะแนนทักษะที่คุณต้องการพัฒนามากที่สุด 1 – 5 (5 คือ สูงที่สุด)


เขียน

ทักษะอื่นๆด้านภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม

  • กรุณาเขียนคำตอบของคุณ

ทักษะอื่นๆด้านภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม

  • กรุณาเขียนคำตอบของคุณ

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์! ขอขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ.

Back to Top